Hacettepe Üniversitesi
Okulumuz

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri belirlenen öğrencileri yetiştirmek amacıyla 4 (dört) yıllık eğitim vermektedir.

Okulumuz 12 yıllık zorunlu eğitime yönelik uygulamalar kapsamında 5.sınıftan itibaren eğitim vermekte olup, sağlık durumu elverişli ortaokul 5.Sınıfta okuma hakkını elde eden 11 yaşından büyük olmayan (hesaplamalarda gün ve ay dikkate alınmaz) öğrenciler, kültür dersleri eğitiminin yanı sıra sanat eğitimi derslerini de okumak üzere özel yetenek giriş sınavlarına başvuruda bulunabilirler. Ön kayıt süreleri ve kabul sınav tarihleri konservatuvar yönetim kurulunun önerisi ve senato onayıyla belirlenerek Rektörlükçe sınavlardan en az bir ay önce ilan edilir. Belirlenen sınav tarihleri okulumuzun web sayfasından duyurulur.

MÜZİK VE BALE ORTAOKULU ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA;

Müzik Bölümü İçin; sınav komisyonu tarafından piyanoyla çalınacak tek ses, iki ses, üç ses, dört ses sorularını doğru yanıtlayabilmek ve piyanoyla çalınacak ezgileri sesle tekrarlayabilmek, el vuruşları ile verilecek ritimleri tekrarlayabilmek, müzik yeteneğini, müzikal duyuş, kavrayış ve hafızasını belirlemek üzere sınav komisyonu tarafından yapılacak benzeri testlerde başarılı olmak ve yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından (yapısal, zihinsel, duygusal vb.) olumlu izlenim bırakmış olmak.

Bale Dansçılığı Sanat Dalı İçin; vücut yapısı arızasız ve baleye yatkın olmak, ezgileri ve ritimleri ayırt edebilme kabiliyetine sahip olmak, Yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından ( yapısal, zihinsel, duygusal vb.) olumlu izlenim bırakmış olmak.

 

Bölümler/Anasanat Dalları

MÜZİK BÖLÜMÜ 

Piyano Anasanat Dalı 
Piyano Sanat Dalı
Arp Sanat Dalı

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 

Keman Sanat Dalı
Viyola Sanat Dalı
Viyolonsel Sanat Dalı
Kontrabas Sanat Dalı

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı 

Flüt Sanat Dalı
Obua Sanat Dalı
Klarinet Sanat Dalı
Fagot Sanat Dalı
Korno Sanat Dalı
Trompet Sanat Dalı
Trombon Sanat Dalı
Vurma Çalgılar Sanat Dalı

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Bale Anasanat Dalı

Bale Dansçılığı Sanat Dalı